Giới thiệu bộ môn

Sinh viên Ngành thương mại đại diện NTU tham gia cuộc thi tài năng trẻ Logistics Vietnam 2019

Lễ Tốt nghiệp Sinh viên khoá 54TM năm học 2016


Sinh hoạt CLB BizTrade English ngày 03/04/2016Ảnh sinh hoat bộ môn với sinh viên và doanh nghiệp
Hội nghị học tốt 2014