Thông báo

Hướng dẫn cách viết bài cho chuyên đề Thực tập nghề nghiệp Khóa 58TM (8h ngày 16.12.2019)

  • 22/10/2020

Bộ môn sẽ tiến hành hướng dẫn cách viết bài cho chuyên đề thực tập nghề nghiệp khóa 58TM tại Văn phòng Bộ môn - Tầng 6 - Nhà Đa Năng - Khoa Kinh tế lúc 8h ngày 16.12.2019
Các em lưu ý tham gia đầy đủ.
Trân trọng,
Ngành KDTM