Lý lịch Khoa học

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu
Trưởng Khoa

GV Bộ môn Marketing

PGS.TS. Lê Kim Long
Phó Trưởng Khoa
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Nguyễn Ngọc Duy
Phó Trưởng Khoa
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Trưởng BM Thương mại

        

 

 
PGS.TS. Quách Thị Khánh          Ngọc
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng BM Quản lý kinh tế

TS. Phạm Thành Thái
Trưởng Bộ môn Kinh tế học

ThS. Trần Công Tài
Phụ trách BM Marketing


 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Nguyễn Thị Hải Anh
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Phạm Thế Anh
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Phạm Thị Thanh Bình
GV Bộ môn Quản trị KD

 

        

TS. Trần Thị Ái Cẩm
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Trần Thùy Chi
GV Bộ môn Thương mại

ThS. Bùi Nguyễn  Phúc   
Thiên Chương

GV Bộ môn Thương mại

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diệp
GV Bộ môn Thương mại
 


 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Dung
GV Bộ môn Thương mại
 

TS. Võ Văn Diễn
GV bộ môn Marketing

ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào
GV Bộ môn Quản trị KD
 

ThS. Hoàng Gia Trí Hải
GV Bộ môn Kinh tế học

      

 

ThS. Tăng Thị Hiền
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Vũ Thị Hoa
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Trần Thị Thu Hòa
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Bùi Thu Hoài
GV Bộ môn Thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TS. Hà Việt Hùng
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Đặng Hoàng Xuân Huy
GV Bộ môn Quản lý kinh tế

TS. Lê Ngọc Hương
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Phan Thị Xuân Hương
 GV Bộ môn Quản lý kinh tế

 
    
 


 


 

ThS. Nguyễn Hữu Khôi
GV Bộ môn Marketing

ThS. Lê Hồng Lam
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Mai Thị Linh
GV Bộ môn Thương mại

TS. Phạm Hồng Mạnh
GV Bộ môn Quản lý kinh tế


 

 

ThS. Cao Thị Hồng Nga
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Nguyễn Thị Nga
GV Bộ môn Thương mại

ThS. Lê Thị Thanh Ngân
GV Bộ môn  Thương mại

ThS. Lê Thị Hồng Nhung
GV bộ môn Marketing

 

 

 


 

ThS.Trương Ngọc Phong
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS. Võ Đình Quyết
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh
GV bộ môn Marketing

ThS. Lê Văn Tháp
GV Bộ môn Kinh tế học

 

  

 

TS. Nguyễn Tiến Thông
GV bộ môn Marketing
 

TS. Phạm Thị Thanh Thủy
GV bộ môn Quản lý kinh tế
 

ThS. Hoàng Thu Thủy
GV Bộ môn Quản trị KD

 

TS. Nguyễn Thu Thủy

GV Bộ môn Kinh tế học
 
 

 

 
 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
GV Bộ môn Thương mại

ThS. Lê Thị Huyền Trang
GV Bộ môn Quản trị KD

ThS. Đỗ Thùy Trinh
GV Bộ môn Quản trị KD

TS. Bùi Bích Xuân
GV Bộ môn Kinh tế học


 


 

 

 


ThS. Nguyễn Thị Ý Vy
GV Bộ môn Quản trị KD