HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" (Green Growth and Sustainable Development - GRSD 2021)

  • 04-10-2021
  • /
  • Khoa KT
  • 743
  • NCKH & HT Đối ngoại
HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" (Green Growth and Sustainable Development - GRSD 2021)

Sáng ngày 03/10/2021, Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” do Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha TrangKhoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TPHCM; Trung tâm Môi trường cho Phát triển Việt Nam (EfD-Vietnam); Khoa Kinh tế và Phát triển, và Viện Kinh tế môi trường Việt Nam - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế đồng phối hợp tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thảo đã thu hút gần 550 quý giảng viên, nhà nghiên cứu và học viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước tham dự.

Tại Phiên tổng thể, người tham dự đã nghe bài trình bày của diễn giả hội thảo - GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) về bài viết: “Định hướng phát triển công nghiệp theo tiếp cận sinh thái: nghiên cứu điển hình các Khu Công nghiệp Việt Nam”. 

Tại các Phiên theo chủ đề, người tham dự và các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi các bài viết nghiên cứu về các chủ đề như Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững ngành; Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường; Phát triển bền vững địa phương, doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng xanh.

Hội thảo thực sự là một diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và kết nối giữa các nhà khoa học về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hành vi tiêu dùng phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Người tham dự Hội thảo cũng chứng kiến sự kiện chuyển giao đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo năm 2022 từ Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang cho Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Some more pictures:
ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

Prev article

ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT
Hội nghị học tốt ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023

Next article

Hội nghị học tốt ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023

Related article