ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển

Đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham gia chung kết cuộc thi quốc tế - 13th ERPsim International Competition

Đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham gia chung kết cuộc thi quốc tế - 13th ERPsim International Competition

Chuyến trồng rừng ươm mầm xanh cho tương lai

Chuyến trồng rừng ươm mầm xanh cho tương lai

Cuộc thi Sáng tạo video cho sinh viên NTU 2021

Cuộc thi Sáng tạo video cho sinh viên NTU 2021

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”

Ngày Hội Thanh niên Khoa Kinh tế 2021

Ngày Hội Thanh niên Khoa Kinh tế 2021

Hội thảo “Kinh tế và kinh doanh trong hội nhập”

Hội thảo “Kinh tế và kinh doanh trong hội nhập”

Đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang đạt giải 3 cuộc thi  quốc tế “The Erpsim Apj Friendly Student Competition”

Đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang đạt giải 3 cuộc thi quốc tế “The Erpsim Apj Friendly Student Competition”

Đội NTU-LOGITIKAS tham gia cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2020”

Đội NTU-LOGITIKAS tham gia cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2020”