Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ QII/2021

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ QII/2021 vào ngày 08/5/2021, địa điểm: tầng 2 - nhà đa năng Trường Đại học Nha Trang.

Danh sách bảo vệ xem tại đây: Xem file