Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Quý IV/2022 (đợt 1)

  • 14/10/2022

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Quý IV năm 2022 (đợt 1) vào ngày 22/10/2022. Anh/chị học viên xem lịch cụ thể tại đây: xem file