Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ đợt 1/2021

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

1) Hội đồng 1: Ngành Quản trị kinh doanh - 8h30 ngày 04/5/2021 tại phòng NDN.809 

2) Hội đồng 2: Ngành Quản lý kinh tế + Kinh tế phát triển - 8h00 ngày 09/5/2021 tại phòng NDN.6012 

Học viên nộp 5 cuốn đề cương về VPK Kinh tế hạn cuối 16h00 ngày 28/4/2021 (đối với Hội đồng 1) và 16h00 ngày 29/4/2021 (đối với Hội đồng 2).

Học viên xem danh sách tại đây: xem file