Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q4/2020

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q4/2020 vào 14h30 ngày 03/01/2021 tại phòng NDN.809.

Anh/chị học viên nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, đồng thời nộp 5 cuốn đề cương về VPK kinh tế hạn cuối ngày 28/12/2020 để chuyển cho các thành viên Hội đồng.