Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ Quý III/2022

  • 13/09/2022

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ Quý III/2022 cụ thể như sau:

1) Hội đồng 1: Ngành Quản trị kinh doanh (xem danh sách tại đây: Xem file)

Thời gian: 14h00 ngày 18/9/2022 - NDN.711

2) Hội đồng 2: Ngành Quản lý kinh tế (xem danh sách tại đây: Xem file)

Thời gian: 14h00 ngày 18/9/2022 - NDN.809

2) Hội đồng 3: Ngành Quản lý kinh tế (xem danh sách tại đây: Xem file)

Thời gian: 14h00 ngày 17/9/2022 - NDN.711

Học viên chuẩn bị slide trình bày trong khoảng 3-5 phút.

Hiện còn nhiều học viên chưa nộp đề cương, đề nghị anh/chị học viên nộp gấp trong sáng ngày 14/9/2022.