Thông báo

Nộp đề cương ra quyết định giao đề tài LV thạc sĩ QIII/2022

  • 19/09/2022

Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương vào ngày 17,18/9/2022.  Anh/chị Học viên đã bảo vệ đề cương lưu ý một số công việc sau:

-Hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng, xem nhận xét của HĐ tại đây: 

1) Hội đồng 1: Xem file

2) Hội đồng 2: Xem file

3) Hội đồng 3: Xem file

- Cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm - hạn cuối 05/10/2022.(liên hệ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn nếu cần thiết), lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in hoa.

- Nộp 01 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn. (nộp tại Văn phòng Khoa Kinh tế - tầng 6 nhà đa năng), thời gian từ 05-10/10/2022.

Một số lưu ý:
- Các trường hợp Hội đồng yêu cầu gửi lại đề cương, lưu ý gửi file đề cương cho 5 thành viên HĐ thông qua mới được in nộp.
Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.

- Học viên hoàn thành học phí trước ngày 05/10/2022. trường hợp nợ học phí sẽ không được giao đề tài luận văn.