Thông báo

Nộp đề cương ra quyết định giao đề tài LV thạc sĩ QIV/2021

  • 20/10/2022

Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương vào ngày 17,18/9/2022. Anh/chị Học viên đã bảo vệ đề cương lưu ý một số công việc sau:

-Hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng, xem nhận xét của HĐ tại đây:

1) Nhận xét của HĐ 1: Xem file

2) Nhận xét của HĐ 2:  Xem file

3) Nhận xét của HĐ 3:  Xem file

- Đăng ký và cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm - hạn cuối 05/10/2022 (liên hệ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn nếu cần thiết), lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in hoa.

- Nộp 01 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD  để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn. (nộp tại Văn phòng Khoa Kinh tế - tầng 6 nhà đa năng), thời gian từ 05-10/10/2022.
Một số lưu ý: - Các trường hợp Hội đồng yêu cầu gửi lại đề cương, lưu ý gửi file đề cương cho 5 thành viên HĐ thông qua mới được in nộp. Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.

- Học viên hoàn thành học phí trước 05/10/2022 mới được ra QĐ giao đề tài luận văn.