Thông báo

Nộp đề cương ra quyết định giao đề tài LV thạc sĩ QIV/2021

  • 27/12/2021

Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương vào ngày 25/12/2021. Anh/chị Học viên đã bảo vệ đề cương lưu ý một số công việc sau:
-Hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng, xem nhận xét của HĐ tại đây: Xem file
- Cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm - hạn cuối 30/12/2021 (DOT-3 năm 2021- liên hệ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn nếu cần thiết), lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in hoa).

- Nộp 01 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD hạn cuối  ngày 30/12/2021 để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn. (nộp tại Văn phòng Khoa Kinh tế - tầng 6 nhà đa năng)
- Các trường hợp Hội đồng yêu cầu gửi lại đề cương, lưu ý gửi file đề cương cho 5 thành viên HĐ thông qua mới được in nộp.
Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.