Bài báo khoa học

DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ

Năm 2013 :

1. Nguyễn Văn Mạnh và Lê Chí Công (2013). Chất lượng điểm đến : Nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển Việt Nam, tạp chí Phát triển Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. HCM.

2. Phạm Hồng Mạnh và Đồng Trung Chính (2013). Tái cấu trúc tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước :Một số khuyến nghị, Tạp chí Kinh tế và dự báo số 6 tháng 3/2013

3. Phạm Hồng Mạnh và Đồng Trung Chính (2013). Điều gì ảnh hưởng đến ý định vay của hộ Kinh tế, Tạp chí Kinh tế và dự báo số 8 tháng 4/2013

4. Phạm Hồng Mạnh (2013). Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam- thách thức và khuyến nghị, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 85 tháng 4/2013

Năm 2012:

1. Trương Hoàng Lâm và Đỗ Thị Thanh Vinh (2012). Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của nhân viên. Trường hợp của Công ty Hệ thống thông tin FPT , Tạp chí “Kinh tế và phát triển”

2. Lê Thị Mỹ Sương và Đỗ Thị Thanh Vinh (2012). Chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Hậu Giang. Thực trạng và giải pháp, Tạp chí “Lao động và xã hội”

3. Hồ Huy Tựu và Nguyễn Hồng Liêm (2012). Sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty Du lịch Khánh Hòa. Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM.

4. Hồ Huy Tựu và Trần Thị Ái Cẩm (2012). Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với TP. Nha Trang. Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM.

5. Lê Chí Công (2012). Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch Khánh Hòa, Tạp chí Quản lý Kinh tế

6. Lê Công Hoa và Lê Chí Công (2012). Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại Việt Nam , Tạp chí Phát triển kinh tế.

7. Trần Đại Quân và Nguyễn Văn Ngọc (2012). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoã mãn công việc của giáo viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Tạp chí “Khoa học – Công nghệ Thuỷ sản”

8. Quách Thị Khánh Ngọc và Trương Quốc Hảo (2012). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng vốn vay của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tập chí “Kinh tế và quản trị Kinh doanh”

9. Lê Kim Long và Ngô Thị Ngọc Bích (2012). Đo lường sự thoã mãn công việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang, Tạp chí “Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”

10. Hồ Huy Tựu và Nguyễn Xuân Thọ (2012). Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến và cảm nhận rủi ro đến ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách đối với khu du lịch Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Kinh tế  và QTKD Thái Nguyên.

11. Nguyễn Thanh Liêm và Đỗ Thị Thanh Vinh (2012). Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động tại Cần Thơ, tạp chí “CNTT&TT kỳ 1 tháng 9/2012”

Năm 2011

1   Nguyễn Thị Mỹ Sương, Đỗ Thị Thanh Vinh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hậu Giang, tạp chí «Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang », tháng 10/2011.

2.    Lê Chí Công. Từ dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển ngành du lịch giai đoạn 2011 - 2020 đến định hướng và giải pháp phát triển đào tạo chuyên ngành Quản trị Du lịch tại Đại học Nha Trang. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 09/2011

3.    Đỗ Thị Thanh Vinh, Nguyễn Thanh Liêm. Vận dụng mô hình Parasuraman trong  phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Điện thoại di động tại Cần Thơ, tạp chí « Công nghệ thông tin và Truyền thông », tháng 7/2011.

4.    Hồ Huy Tựu. Vai trò của hành vi quá khứ: tình huống ăn cá tại nhà của các người tiêu dùng. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 01/2011.

5.    Hồ Huy Tựu. Phân tích thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm cá. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 03/2011.

6.    Hồ Huy Tựu. Lý giải sự cố gắng đối với việc gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm cá. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 04/2011 (dự kiến).

7.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen. The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction–loyalty relationship. Journal of Consumer Marketing, Volume 28 (5)/2011.

Năm 2010

1.    Phan Thị Xuân Hương. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 1/2010.

2.    Phan Thị Xuân Hương. Ứng dụng mạng neuron dự báo sản lượng thủy sản nuôi trồng ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 2/2010.

3.    Lê Chí Công. Truyền miệng (Word of Mouth - WOM) - Một cách tiếp cận trong việc quảng bá hình ảnh du lịch của Thành phố Nha Trang. Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội, số 57, tháng 9/2010.

4.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen. Nonlinear effects between satisfaction and loyalty: An empirical study of different conceptual relationships. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Volume 18/2010.

5.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen. Ambivalence and involvement in the satisfaction-repurchase loyalty relationship. Australasian Marketing Journal, Volume 18/2010.

Năm 2010

1.    Phạm Hồng Mạnh. Lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo trong phân tích nghèo đói hiện nay. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 03/2010

2.    Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Luân. Nghèo đói và môi trường: nhìn từ khía cạnh hộ gia đình ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ. Tạp chí KH & CN Thủy sản, số 03/2010.

3.    Phạm Hồng Mạnh, Hạ Thị Thiều Dao. Các yếu tố ảnh hưởng tới ý sử dụng dịch vụ tín dụng vốn vay chính thức tại ngân hàng đối với hộ ngư dân ven biển tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18, 12/2010.

4.    Phạm Hồng Mạnh. Tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường của Vịnh Nha Trang: Vai trò của khách du lịch. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 01, 03/2010.

5.        Phạm Hồng Mạnh. Yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ gia đình ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Kinh tế - Luật (Đại học kinh tế - Luật, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh), số 01, 09/2010.

6.        Nguyễn Văn Ngọc, Phan Thị Xuân Hương. Ứng dụng hàm sản xuất để nghiên cứu tăng trưởng kinh tế trong ngành thuỷ sản Việt Nam. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 1/2010.

7.        Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thành Cường. Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong ngành chế biến thuỷ sản Khánh Hòa. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3/2010.

8.        Dương Trí Thảo, Nguyễn Xuân Bảo Sơn. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng cá chẽm nuôi thương phẩm tại tỉnh Khánh Hòa”. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, Trường Đại học Nha Trang, số 01/2010.

Năm 2009

1.    Lê Chí Công, Lê Công Hoa. Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sách chuyên khảo, Quản trị Kinh doanh những năm đầu thế kỷ 21, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2009.

2.    Đỗ Thị Thanh Vinh. Rôle des intermédiaires dans l’approvisionnement de l’industrie de transformation halieutique dans la région sud-centrale du Vietnam, tạp chí « Cahier d’agriculture » Pháp, số 18 / tháng 7-8 / 2009.

3.    Hồ Huy Tựu, Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Thị Mỹ Hiền. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng: Cấu trúc đa chiều của chất lượng thủy sản cảm nhận. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3/2009.

Năm 2008

1.   Le Kim Long, Ola Flaaten and Nguyen Thi Kim Anh. (2008) Economic performance of open-access offshore fishery – the case of Vietnamese longliners in the South China Sea. Fisheries Research 93(3):296-304.

2.    Phạm Hồng Mạnh, Trương Ngọc Phong. Ước lượng giá trị cải thiện chất lượng môi trường tại cụm đảo Hòn Mun, Nha Trang: Nhìn từ góc độ giải trí du lịch. Tạp chí KH & CN Thủy sản, số 04, 12/2008.

3.    Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Kim Anh. Doanh thu và chi phí nghề lưới vây ở Nha Trang và Cam Ranh, Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ thủy sản, số 1/2008, Đại học Nha Trang.

4.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen, Duong Tri Thao, and Nguyen Thi Kim Anh. “The role of norms in explaining attitudes, intention and consumption of a common food in Vietnam”. Appetite Journal 51(2008) 546-551.

5.    Đỗ Thị Thanh Vinh. Một số kinh nghiệm nước ngoài trong công tác xây dựng dữ liệu thông tin nghề cá, tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản,  số 2/ 2008.

6.    Hồ Huy Tựu, Dương Trí Thảo. Hành vi tiêu dung cá: Vai trò của các nhân tố xã hội. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 02/2008.

7.    Hồ Huy Tựu. Tích hợp lý thuyết TPB để giải thích sự trung thành của người tiêu dùng: Vai trò của sự quan tâm. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 01/2008.

8.    Hồ Huy Tựu, Svein Ottar Olsen, Nguyễn Thị Kim Anh. Sự trung thành của người tiêu dùng cá ở các thị trường phía Nam: Vai trò của sự quan tâm. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần thơ, Số 9/ 2008.

9.    Hồ Huy Tựu. Vai trò của cảm nhận rủi ro trong quan hệ giữa sự thỏa mãn và mức độ mua lại đối với cá thực phẩm. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 04/2008.

Năm 2007

1.   Hồ Huy Tựu. Quan hệ giữa giá, chất lượng cảm nhận, sự thỏa mãn và trung thành đối với các sản phẩm cá của người tiêu dùng Việt nam. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 01/2007.

2.    Hồ Huy Tựu. Vận dụng lý thuyết hành vi dự định để giải thích động cơ của người tiêu dùng cá tại TP Nha trang. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 03/2007. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 01/2007.

Năm 2006

1.   Duong Tri Thao. Exploring fish consumption behaviour in Vietnam: Results from focus group discussions”. Proceedings of International Symposium on Devlopment of Technology for Modernizing Fishery Sector of Vietnam in Global context, Nha Trang, November 16&17, 2006.

2.    Dương Trí Thảo. “Tổng quan về ngành thuỷ sản và các chính sách lớn trong nghề cá Nauy”. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, Trường Đại học Thuỷ sản, số 3-4/2006.

3.    Đỗ Thị Thanh Vinh. Aquaculture in Vietnam: Perspectives and development, tạp chí «Development in Practice». NXB C.O Oxfam GB – Anh, Volume 16, số 5/ tháng 8/2006.