• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017
06/11/2020

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017

Ngày 06/4/2015, Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế đã diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thông báo

Hội thảo khoa học “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”.
13/08/2020
Hội thảo khoa học “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”.

Ngày 23/01/2015, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”. Hội thảo được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Luật với Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang.

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017
06/11/2020
Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017

Ngày 06/4/2015, Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế đã diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT  THÁI
06/11/2020
GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT THÁI

Theo tinh thần hợp tác giữa trường Đại học Nha Trang và Đại học Udon Thani, vào lúc 19h00 ngày 5/4/2014 Bộ môn Quản trị Du lịch tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt Thái” với mục đích tạo cơ hội cho sinh viên hai trường được giao lưu, gặp gỡ , trao đổi văn hóa và những kiến thức về du lịch Việt Nam và Thái Lan. Hơn thế nữa là xây dựng và nâng cao tình hữu nghị, đoàn kết giữa sinh viên hai nước.