Sách chuyên khảo

1. Phạm Hồng Mạnh (2011), Khi Rồng muốn thức dậy: Loay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới: Phương pháp phân tích lượng các hộ nghèo - Lý thuyết và khảo sát các hộ ngư dân Nam Trung Bộ (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà nội, tr. 366 – 384.

2. Đỗ Thị Thanh Vinh. 2011, Sách chuyên khảo « L’approvisionnement en produits aquatiques des entreprises de transformation halieutique. Application à la région sud-centrale du Vietnam », Les Editions Universitaires Européennes (nhà xuất bản ĐH Châu Âu), 436 trang.

3. Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Ngọc. Quản trị doanh nghiệp thủy sản. NXB. Khoa học- Kỹ thuật- 2008.

4. Phạm Hồng Mạnh. Kinh tế tài nguyên và môi trường (sách tham khảo). Đại học Nha Trang 2007

5. Dương Trí Thảo, Đoàn Nam Hải (2004). Kinh tế học Quản lý nghề cá (sách dịch), NXB Nông Nghiệp

6. Basovski, Nguyen Van Ngoc, Do Duc Hung. Cơ chế tăng trưởng sản xuất công nghiệp và chiến lược nội quản (chuyên khảo). Tu-la-1999.