Thông báo

Danh sách phân công CBHD đề tài LV thạc sĩ Quý II năm 2023

  • 12/04/2023

Anh/chị học viên đăng ký xét duyệt đề cương Quý II năm 2023 xem danh sách CBHD tại đây: Xem file

Sau khi làm việc với CBHD nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file  (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, đồng thời nộp 05 cuốn đề cương đã được CBHD thông qua về Văn phòng Khoa Kinh tế và file đề cương vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, hạn cuối 16h00 ngày 25/4/2023. Thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương dự kiến vào ngày 27,28/4/2023, địa điểm và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.