Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt I năm 2023

  • 08/03/2023

Căn cứ Quyết định 1112/QĐ-ĐHNT ngày 30/10/2014 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ QĐ 119/QĐ-ĐHNT  ngày 12/02/2018 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý SĐH của Trường;

Căn cứ Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2022-2023 của Phòng Đào tạo Sau đại học.

 Khoa Kinh tế Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký, xét duyệt đề cương và giao đề tài Luận văn thạc sĩ đợt I năm 2023 như sau:

1, Đăng ký xét duyệt đề cương

Học viên đăng ký tên đề tài và giáo viên hướng dẫn (không bắt buộc) theo mẫu trong link google sheet sau đây:

 

2, Tổ chức xét duyệt đề cương

Khoa Kinh tế công bố danh sách  phân công CB hướng dẫn tại mục Thông báo trên Website của Khoa Kinh tế  từ ngày 15-16/3/2023 (khóa 2018) và từ ngày 27-28/3/2023 (các khóa khác).

Học viên làm việc với CBHD để hoàn thành đề cương, nộp 05 cuốn đề cương đã được CBHD thông qua về Văn phòng Khoa Kinh tế, hạn cuối 10h00 ngày 27/3/2023 (khóa 2018) và 10h00 ngày 18/4/2023 (các khóa khác).

Thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương dự kiến vào ngày 30,31/3/2023 (khóa 2018) và  22,23/4/2023 (các khóa khác).

 3) Giao đề tài luận văn

Sau khi bảo vệ, học viên hoàn chỉnh đề cương theo góp ý của Hội đồng, thực hiện đăng ký giao đề tài luận văn trên phần mềm (upload tên đề tài, tên CBHD, file đề cương đã được HĐ thông qua), đồng thời nộp 01 bản đề cương có ký xác nhận của CB hướng dẫn về Văn phòng Khoa Kinh tế. Thời gian 03/4/2023 (khóa 2018) và 27/4/2023 (các khóa khác)

4) Một số lưu ý đối với học viên

- Học viên phải đủ điều kiện về ngoại ngữ và hoàn thành học phí mới được đăng ký giao đề tài Luận văn.

-Đề nghị các anh/chị học viên thực hiện đúng thời gian trên để khoa trình Nhà trường ra quyết định giao luận văn