Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đợt II năm 2023

  • 24/08/2023

Khoa Kinh tế Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký, xét duyệt đề cương và giao đề tài Luận văn thạc sĩ đợt II năm 2023 cho các học viên từ Khóa 2021 trở về trước (học theo chương trình đào tạo cũ) như sau:

1, Đăng ký xét duyệt đề cương

Học viên đăng ký tên đề tài và giáo viên hướng dẫn (không bắt buộc) theo mẫu trong link google sheet sau đây:

Hạn cuối đăng ký ngày 03/9/2023

2, Tổ chức xét duyệt đề cương

Khoa Kinh tế công bố danh sách  phân công CB hướng dẫn tại mục Thông báo trên Website của Khoa Kinh tế  từ ngày 07-09/9/2023.

Học viên làm việc với CBHD để hoàn thành đề cương, nộp 05 cuốn đề cương đã được CBHD thông qua về Văn phòng Khoa Kinh tế, hạn cuối 10h00 ngày 19/9/2023

Thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương dự kiến vào ngày 22,23/9/2023

 3) Giao đề tài luận văn

Sau khi bảo vệ, học viên hoàn chỉnh đề cương theo góp ý của Hội đồng, thực hiện đăng ký giao đề tài luận văn trên phần mềm (upload tên đề tài, tên CBHD, file đề cương đã được HĐ thông qua), đồng thời nộp 01 bản đề cương có ký xác nhận của CB hướng dẫn về Văn phòng Khoa Kinh tế. Thời gian 28/9/2023.

4) Một số lưu ý đối với học viên

- Học viên phải đủ điều kiện về ngoại ngữ và hoàn thành học phí mới được đăng ký giao đề tài Luận văn.

-Đề nghị các anh/chị học viên thực hiện đúng thời gian trên để khoa trình Nhà trường ra quyết định giao luận văn