Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q4/2020

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Q4/2020 vào ngày 18-19/12/2020, anh/chị học viên xem lịch cập nhật mới tại đây: Xem file