Thông báo

Anh/chị Học viên đã bảo vệ đề cương lưu ý một số công việc sau:
-Hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng.
               Nhận xét của HĐ 1 (Xem file)
               Nhận xét của HĐ 2 (Xem file)
- Cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm - hạn cuối 18/5/2021 (Đợt I năm 2021- liên hệ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn nếu cần thiết), lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in hoa.

- Nộp 01 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD hạn cuối 8h00 ngày 19/5/2021 để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn.
- Các trường hợp Hội đồng yêu cầu gửi lại đề cương, lưu ý gửi file đề cương cho 5 thành viên HĐ thông qua mới được in nộp.
Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.