Thông báo

Danh sách tin

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 dự kiến 03-10/5/2021, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 

Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD đồng thời nộp 5 cuốn đề cương về VPK kinh tế hạn cuối 16h00 ngày 29/4/2021

Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file 

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q4/2020 vào 14h30 ngày 03/01/2021 tại phòng NDN.809.

Anh/chị học viên nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, đồng thời nộp 5 cuốn đề cương về VPK kinh tế hạn cuối ngày 28/12/2020 để chuyển cho các thành viên Hội đồng.

 

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Q4/2020 vào ngày 18-19/12/2020, anh/chị học viên xem lịch cập nhật mới tại đây: Xem file

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q4/2020 dự kiến 02,03/01/2021, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 

Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD đồng thời nộp 5 cuốn đề cương về VPK kinh tế hạn cuối ngày 28/12/2020.

Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file 

Anh/chị Học viên đã bảo vệ đề cương lưu ý một số công việc sau:
-Hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng.
               Nhận xét của HĐ 1 (Xem file)
               Nhận xét của HĐ 2 (Xem file)
- Cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm (Đợt II tháng 8/2020- liên hệ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn nếu cần thiết), lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in.
- Nộp 01 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD hạn cuối 8h00 ngày 15/10/2020 để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn.
- Các trường hợp Hội đồng yêu cầu gửi lại đề cương, lưu ý gửi file đề cương cho 5 thành viên HĐ thông qua mới được in nộp
Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.

 

Khoa Kinh tế dự kiến tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ trong khoảng 29/01-12/02/2018, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 22/01/2018.
Học viên xem danh sách tại đây (file gồm 9 sheet): Xem file 
Danh sách phân công HD Luận văn lớp CHKTPT2016-4,5: Xem file
Khoa Kinh tế thông báo tới các bạn sinh viên Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp Q1/2018, sinh viên kiểm tra kỹ 2 danh sách Đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện, nếu thấy có sai sót liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo Đại học hoặc Tổ Công nghệ Thông tin trước ngày 22/01/2018. Ngày 23/01/2018 Khao và phòng Đào tạo sẽ in danh sách chính thức.
1) Danh sách đủ điều kiện bậc Đại học: Xem file
2) Danh sách đủ điều kiện bậc Cao đẳng: Xem file
3) Danh sách chưa đủ điều kiện bậc Đại học: Xem file
4) Danh sách chưa đủ điều kiện bậc Cao đẳng: Xem file
Theo Kế hoạch Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q1/2018 sẽ tổ chức từ 29/01-12/02/2018. Tuy nhiên,  có một số học viên thay đổi đề tài sau khi làm việc với GVHD nên không chuẩn bị kịp đề cương, để đảm bảo quyền lợi cho toàn thể học viên, Khoa sẽ tổ chức thêm 1 đợt xét duyệt đề cương chung cho học viên tất cả các nơi chưa chuẩn bị kịp đề cương để bảo vệ vào đợt  này. Thời gian tổ chức HĐ vào tuần thứ 3 của tháng 3/2018 (để kịp ra QĐ giao LV trong Q1/2018).

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương tại Nha Trang như sau
1) Lớp Quản trị Kinh doanh  Nha trang: 8h00 ngày 08/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 05/02/2018
2) Lớp Quản trị Kinh doanh  Bến Tre: 8h00 ngày 09/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 05/02/2018
3) Lớp Quản trị kinh doanh Đà Lạt: 8h00 ngày 10/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 06/02/2018
4) Lớp Kinh tế phát triển Nha trang: 8h00 ngày 12/02/2018 tại phòng C3, Học viên nộp 5 cuốn đề cương về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 08/02/2018
Hình thức và Nội dung bảo vệ: 
- Trình bày bằng Powerpoint với khoảng thời gian 5 phút.
- Nội dung cơ bản gồm:
- Tính cấp thiết của đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Câu hỏi nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết và khung phân tích
- Phương pháp nghiên cứu

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Q1/2018 vào 2 đợt : 13,14/3/2018 và 20,21/3/2018.
Học viên xem lịch tại đây: Đợt 1 (xem file), đợt 2 (xem file)