• 1
  • 2

Giới thiệu bộ môn

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
 

Năm 1996, Khoa Kinh tế chính thức mở chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh và Bộ môn Quản trị kinh doanh chính thức được thành lập. Năm 2008, bắt đầu đào tạo bậc Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.


Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Kinh tế, Bộ môn QTKD không ngừng lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn QTKD ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Trên 80% số lượng giảng viên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tổng số cán bộ của Bộ môn là 15, trong đó có: 1 PGS.TS, 4 Tiến sĩ, 5 người đang làm NCS tại Đức, Pháp, Mỹ và trong nước, 5 thạc sĩ.

 

Số lượng sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh ngày càng nhiều, ở tất cả các hệ đào tạo. Hiện tại Bộ môn đang đào tạo khoảng hơn 1.500 sinh viên, học viên chuyên ngành quản trị kinh doanh ở các bậc đào tạo: cao đẳng, đại học và cao học. 

Để đảm bảo đáp ứng được Chuẩn đầu ra, định kỳ hằng năm, đội ngũ giảng viên có chiến lược dạy và học rõ ràng qua việc xây dựng và công bố đề cương chi tiết học phần và lịch trình giảng dạy trên website bộ môn. Ngoài ra, Bộ môn QTKD còn tổ chức dự giờ các giảng viên trẻ và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm, thảo luận phương pháp đánh giá theo hướng phù hợp, lấy người học làm trung tâm (dạy học và phân công bài tập theo nhóm, thuyết trình, bài tập lớn). Chiến lược dạy và học này giúp người học tiếp thu và biết cách áp dụng các kiến thức. Ngoài học trên lớp, sinh viên QTKD còn học ở nhà, học ở thư viện, học theo cá nhân, học từ giảng viên là doanh nhân… đó là những điều kiện để sinh viên có cơ hội học hỏi nhiều hơn những kiến thức được đưa vào sách vở, giúp sinh viên đam mê học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức cần thiết. Chính vì vậy, chiến lược dạy và học của Bộ môn QTKD hướng đến người học và khuyến khích các phương pháp học tập tích cực, giúp hình thành cách học phù hợp từ đó kích thích việc học tập có chất lượng hơn.

Cùng với mục tiêu chung của Nhà trường và Khoa Kinh tế, Bộ môn đã và đang cố gắng đào tạo các cử nhân QTKD không những có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà tuyển dụng trong vùng mà còn được trang bị các kiến thức, kỹ năng tự học và học lên các bậc cao hơn để phát triển nghề nghiệp và hội nhập. Định hướng trong thời gian tới của Bộ môn là:

Ø  Mở rộng các loại hình đào tạo theo hướng đào tạo Thạc sĩ QTKD theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu. Hướng phát triển này đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và tiến tới hội nhập với đào tạo sau đại học của khu vực và thế giới.

Ø  Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong bộ môn thông qua việc chủ động đăng ký các đề tài khoa học cấp trường, cấp Bộ nhằm hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với lĩnh vực quản lý kinh tế và phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam;

Ø  Chú trọng hơn nữa đến việc liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất cũng như thương mại dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình kiến tập, thực tập, đi thực tế.

Ngành QTKD trường ĐH Nha Trang phấn đấu trở thành nơi đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực quản lý kinh tế và phát triển doanh nghiệp hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ. 
 

                                                                                                                                                             Bộ môn QTKD

Thông báo