Hội thảo khoa học "Kinh tế và kinh doanh trong thời kỳ 4.0"

Hội thảo khoa học "Kinh tế và kinh doanh trong thời kỳ 4.0"

Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại đi tham quan thực tế

Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại đi tham quan thực tế

9 ĐỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LỌT VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI “THỬ THÁCH CÙNG ERP SIMULATION GAMES 2021"

9 ĐỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LỌT VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI “THỬ THÁCH CÙNG ERP SIMULATION GAMES 2021"

ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển