TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC GIA “Tác động của covid-19 đến các doanh nghiệp – góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung”

  • 25-10-2021
  • /
  • Khoa KT
  • 483
  • NCKH & HT Đối ngoại
TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC GIA “Tác động của covid-19 đến các doanh nghiệp – góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung”

Ngày 23/10/2021, Tọa đàm khoa học quốc gia “Tác động của covid-19 đến các doanh nghiệp – góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung” do các khoa khối kinh tế (Khoa Kinh tế, Khoa Du lich và Khoa KT-TC), Trường Đại học Nha Trang và Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức.

Hơn 300 đại biểu là các nhà doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và sinh viên các Trường đại học đã tham gia online trên nền tảng Zoom và livestream. Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và TS. Quách Hoài Nam – Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Nha Trang.

Tọa đàm được chủ trì bởi GS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tham gia diễn giả cho Tọa đàm là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực miền Trung.

Tọa đàm đã phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế cũng như các doanh nghiệp của cả nước nói chung và các doanh nghiệp ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Vượt qua khỏi những khuôn mẫu lý thuyết, những chia sẻ của các nhà doanh nghiệp đã tạo được cảm xúc cao độ về những khắc nghiệt mà họ đang đối mặt, sự linh hoạt và sáng tạo không giới hạn mà họ đang thực hiện. Chương trình tọa đàm là diễn đàn trao đổi giữa Nhà trường và các doanh nghiệp ở khu vực miền Trung nhằm cùng nhau tìm ra giải pháp ứng phó với sự tác động của đại dịch Covid-19, duy trì tình hình sản xuất và thích nghi với bối cảnh bình thường mới.

Một số hình ảnh:
HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" (Green Growth and Sustainable Development - GRSD 2021)

Bài viết trước

HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" (Green Growth and Sustainable Development - GRSD 2021)
Hội nghị học tốt ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023

Tin tiếp theo

Hội nghị học tốt ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023

Bài viết liên quan