1

Thông báo

Giới thiệu


Chuyến đi thực tế - Tham quan nhà máy sản xuất nước Yến của sinh viên các lớp 55TM1+2, 55C.TM, 54TM
Chụp hình lưu niệm của sinh viên ngành TM với ban lãnh đạo, nhân viên nhà máy

Ảnh kỷ niệm bộ môn Thương mại trao học bổng cho sinh viên ngành Thương mại học giỏi, vượt khó