9 ĐỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LỌT VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI “THỬ THÁCH CÙNG ERP SIMULATION GAMES 2021"

9 ĐỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LỌT VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI “THỬ THÁCH CÙNG ERP SIMULATION GAMES 2021"

ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

ANNOUNCEMENT FOR DOCTORAL CANDIDATE RECRUITMENT IN MARINE RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển

Đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham gia chung kết cuộc thi quốc tế - 13th ERPsim International Competition

Đội sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham gia chung kết cuộc thi quốc tế - 13th ERPsim International Competition

Chuyến trồng rừng ươm mầm xanh cho tương lai

Chuyến trồng rừng ươm mầm xanh cho tương lai

Cuộc thi Sáng tạo video cho sinh viên NTU 2021

Cuộc thi Sáng tạo video cho sinh viên NTU 2021