Seminar "Social-ecological systems in environmental management" (Hệ thống sinh thái và xã hội trong quản lý môi trường)

  • 01-03-2023
  • /
  • Khoa KT
  • 165
  • NCKH & HT Đối ngoại
Seminar "Social-ecological systems in environmental management" (Hệ thống sinh thái và xã hội trong quản lý môi trường)
Ngày 24/02/2023,Khoa Kinh tế đã tổ chức seminar "Social-ecological systems in environmental management" (Hệ thống sinh thái và xã hội trong quản lý môi trường) do Tiến sĩ Nao Takashina, Giảng viên của Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản trình bày.
Tiến sĩ Nao Takashina đã làm rõ mối quan hệ giữa hệ sinh thái môi trường biển và xã hội loài người, cung cấp căn cứ khoa học để xác định các điểm tối ưu trong khai thác nguồn lợi sinh thái biển nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích trong dài hạn. Đồng thời đề xuất các hàm ý về mô hình hợp tác giữa các quốc gia để cùng nhau khai thác hiệu quả hệ thống sinh thái biển trên thế giới. Tại buổi seminar, các giảng viên của Khoa Kinh tế đã có nhiều thảo luận thú vị về chủ đề trình bày và mở ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu trong tương lai.
 
Một số hình ảnh:
Hội nghị học tốt ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023

Bài viết trước

Hội nghị học tốt ngành Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023
"Ngày Hội sinh viên" chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Tin tiếp theo

"Ngày Hội sinh viên" chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Bài viết liên quan