Đề cương chi tiết học phần

GIẢNG VIÊN                                          MÔN HỌC                                   
   
Phạm Thành Thái
 
Lê Văn Tháp 1. Kinh tế Vĩ Mô
 
Bùi Bích Xuân
 
Đi nghiên cứu sau TS
Nguyễn Thu Thủy 1. Nguyên lý thống kê kinh tế
 
Nguyễn Thị Hải Anh 1. Kinh tế vĩ mô
Hoàng Gia Trí Hải


Vũ Thị Hoa
1. Kinh tế vi mô
2. Kinh tế học đại cương

1. Marketing căn bản
2. Kinh tế vi mô

 
Tăng Thị Hiền 1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế học đại cương

 
Trần Thị Thu Hòa 1. Nguyên lý thống kê kinh tế
 
Trương Ngọc Phong 1. Kinh tế môi trường
2. Nhập môn ngành Kinh tế phát triển

 
Nguyễn Thị Trâm Anh
(Mời giảng từ BM Kinh doanh Thương Mại)
 Kinh tế vĩ mô

 

In