Nghiên cứu khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC
 

1. Modeling Denmand Function for Norwegian Salmon in Viet Nam - Pham Thanh Thai; Nguyen Trong Hoai and Nguyen Thi Kin Anh - IIFET 2008 Viet Nam Proceedings

       Tiếng Việt (Bấm vào đây để xem)

       English (Click here to view)

2. Tác động của chuỗi cung ứng du lịch đến quyết định quay trở lại Nha Trang của du khách nội địa -  Báo cáo hội thảo du lịch năm 2010 - Nguyễn Thu Thủy

3. Xây dựng Hàm sản xuất cho các hộ nuôi tôm sú thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh bến tre - Nguyễn Thu Thủy - Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Tháng 8 năm 2010

4. Nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hường về Nha Trang - Nguyễn Thu Thủy - Tạp chí Kinh tế & phát triển - Tháng 6 năm 2009

5. Điểm nhận diện du khách nội địa đến Nha Trang - Nguyễn Thu Thủy - Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Tháng 9 năm 2009

6. Ước lượng giá trị cải thiện chất lượng môi trường tại cụm đảo Hòn Mun: Nhìn từ góc độ giải trí du lich - Trương Ngọc Phong & Phạm Hồng Mạnh - Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - Số 04/2008

7. Những thách thức đối với khu bảo tồn biển Rạn Trào, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa - Trương Ngọc Phong, Phạm Hồng Mạnh & Nguyễn Văn Ngọc - Tạp chí Khoa Học -  Công nghệ Thủy sản  - Số 01/2011

8. “An examination of selected marketing-mix elements and brand equity” - Tác giả Yoo Bong Hee, Donthu Naveen và Lee Sungho - Tạp chí Journal of the Academy of Marketing Science;Spring2000, Vol. 28 Issue 2, p195 xuất bản tháng 3 năm 2000. Có thể tham khảo nguyên tác từ địa chỉ website www.connection.ebscohost.com.  Bản dịch Nguyễn Thị Hải Anh - click here to view