Bộ môn Kinh tế học

Welcome to Economics Department

 

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

KHOA KINH TẾ

ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Đa năng - Trường Đại học Nha Trang, đường Tôn Thất Tùng
TP. Nha Trang, Khánh Hòa