1

Welcome to Economics Department

 

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

KHOA KINH TẾ

ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà Khoa Kinh tế - Số 02, Nguyễn Đình Chiểu,
Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Thông báo

Video